องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]4
2 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]2
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]2
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]2
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]101
6 ประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 เม.ย. 2565 ]115
7 สรุปผลการจัดทำโครงการธรรมนูญตำบลโนนกาเล็น “ว่าด้วยมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]103
8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป้นถนนลาดยางบ้านดพนเมือง หมุ่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2565 ]134
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]132
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]129
11 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]141
12 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]148
13 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]143
14 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]70
15 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]149
16 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]147
17 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]146
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]150
19 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการนักวิชาการพัสดุ [ 21 ต.ค. 2564 ]75
20 รายงานผลการประหยัดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 15 ต.ค. 2564 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5|6