องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]29
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]29
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]29
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]74
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]72
6 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]73
7 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]73
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]73
9 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 25 ส.ค. 2564 ]71
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 2 ก.ค. 2564 ]73
11 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2564-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น [ 22 ม.ค. 2564 ]69
12 รายงานผลการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]143
13 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 6 พ.ค. 2563 ]206
14 หลักเณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 6 พ.ค. 2563 ]208
15 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 6 พ.ค. 2563 ]219
16 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 6 พ.ค. 2563 ]203