องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 ธ.ค. 2565 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]95
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]95
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]171
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]189
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่อง ราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]159
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]251
13 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(1) [ 1 มิ.ย. 2563 ]256
14 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(2) [ 1 มิ.ย. 2563 ]245
15 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(3) [ 1 มิ.ย. 2563 ]358
16 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(4) [ 1 มิ.ย. 2563 ]243
17 แนบท้ายประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(5) [ 1 มิ.ย. 2563 ]250
18 สรุปรายงานการจัดเก็บรายได้ [ 8 ต.ค. 2561 ]431
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]481
20 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]500
 
หน้า 1|2