องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 27 พ.ค. 2566 ]10
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]11
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 6 ส.ค. 2565 ]12
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]15
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]163
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]164
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]167
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]159
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]241
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]241
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]244
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]239