องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]274
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]216
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]212
4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]207
5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]213
6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]211
7 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]214
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]204
9 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 31 ธ.ค. 2561 ]217
10 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]219
11 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]199
12 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) วันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]197
13 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ 29 ส.ค. 2561 ]436
14 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]394
15 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]430
16 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]429
17 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]415
18 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]421
19 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ 27 ก.พ. 2561 ]403
20 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]415
 
หน้า 1|2