องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

ห้วยไผ่

 

 

วัดป่าศรีมงคลบ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี(หลวงปู่ศรี)

            หลวงปู่สี  สิริญาโณ ท่านเป็นคนบ้านเปือย  ตำบลโนนกาเล็น  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดเมื่อ พ.ศ.2468  อุปสมบทที่วัดบ้านเปลือย  เมื่อ พ.ศ.2488 โดยมีพระครูศรีสุนทรเป็นพระอุปัฌชาย์  ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่ชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2505  และมาอยู่กับหลวงปู่ชาเมื่อปี 2512  เป็นประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล (สาขาที่ 13) บ.เปลือย  ต.โนนกาเล็น  อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ.2517  ถึงปัจจุบัน