องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีทอผ้าขิต หมอนขิต ผ้าลายกาบบัว

           32 หมู่ 7 บ้านโพนงาม ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

 

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปจิ้งหรีดทอง

          1 โปร่งคำ หมู่ 11 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360

 

กลุ่มเกษตรโพนงามสามัคคี

          11 โพนงาม หมู่ 7 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

 

 กลุ่มสตรีหมอนขิดบ้านโพนเมือง

          70/1 โพนเมือง หมู่ 8 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรหมอนขิด

           32 โพนงาม หมู่ 7 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

 

 กลุ่มธรรมชาติรีไซเคิล

          206 โพนงาม หมู่ 7 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360