องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

ตำบลโนนกาเล็น  อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  34360

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4521-0834-6

E- mail : admin@nonkalen.go.th

Web Site : www.nonkalen.go.th


แผนที่ อบต.