องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายเงิน


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น