องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายเงิน


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น