องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายเงิน


แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนกาเล็น