องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]80
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]78
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]77
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]79
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]151
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]151
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]147
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]151
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]156
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]226
11 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม [ 3 เม.ย. 2563 ]244
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2563 ]252
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2563 ]241