องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 10 มีนาคม 2566  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น
นายสมคิด เชื่อคง สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร จังหวัดอุบลราชธานีเขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนกาเล็น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566” โดยมี นายนัฐพล นันทบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นเป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดงานกีฬา พร้อมด้วย นายปิยะ วงศ์คำเหลา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลโนนกาเล็น ,พนักงานส่วนตำบล และประชาชน เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนกาเล็นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง และการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น และมั่นคงเข้มแข็ง
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-19
2023-03-10
2023-03-06
2023-03-02
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24