องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


นายกนัฐพล นันทบุตร มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือในลำดับต่อไป


นายกนัฐพล นันทบุตร มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือในลำดับต่อไป

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-19
2023-03-10
2023-03-06
2023-03-02
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24