องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


กิจกรรม kick off การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม


วันที่ 6 มีนาคม 2566   นางจำเนียร สายราช ปลัดประจำตำบลโนนกาเล็น พร้อมด้วย นายนัฐพล นันทบุตร นายกอบต.โนนกาเล็น นายหนูกร นันทะบุตร กำนันตำบลโนนกาเล็น ได้ร่วมจัดกิจกรรม kick off  การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม พิธีทำบุญตักบาตรใน วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ที่วัดบ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 ต.โนนกาเล็น และได้นำข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อ มอบให้กับ กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง จำนวน 32. ราย  
  การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-19
2023-03-10
2023-03-06
2023-03-02
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24