องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


อบต.โนนกาเล็น ร่วมกับ คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 7 เปิดรับซื้อ-ขายขยะฯ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นเงินออม


วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
    อบต.โนนกาเล็น ร่วมกับ คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 7 เปิดรับซื้อ-ขายขยะฯ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นเงินออม สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และลดปัญหาขยะภายในชุมชน

2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10