องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือยได้มีการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ สร้างฝันนักคิด สอนเรื่อง รูปทรงเลขาคณิต


วันพุธที่ 18 มกราคม 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือยได้มีการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ สร้างฝันนักคิด สอนเรื่อง รูปทรงเลขาคณิต เพื่อให้เด็กมีความรู้ รู้จักคิดและส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10