องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
 


กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น นำโดยนายนัฐพล นันทบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดกิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10